Vossaklinikken
Terapeutar

Våre terapeuter

Ingvild

Ingvild Eikeland

Naprapat

56 51 15 00 #1

ingvild@vossaklinikken.no

Ingvild er autorisert naprapat. Ho var ferdig utdanna ved Naprapathøgskolan i Stockholm i 1999. Dei fyrste åra jobba ho i Bergen og Eikelandsosen. Ho var med å bygge opp tre Ryggklinikken-avdelingar i Bergen. Ingvild dreiv aktivt med skiskyting i ungdommen, og fekk jobb på det medisinske teamet til landslaget i skiskyting(damer og herrer) i 1999. Ho jobba med dei ut sesongen 2003, og høydepunktet var å få vera med i støtteapparatet til Norge til OL i Salt Lake City i 2002.

Ho jobba også parallelt med landslaget i freestyle(damer og herrer) frå 2000 til 2007-sesongen. Ingvild har teke idrettsmedisink utdanning trinn 1 og 2. Ho har også kursa seg i medisinsk akupunktur, dryneedeling og kinesiotape. Ingvild har jobba som naprapat på Voss sidan 2006. Ho starta Aktiv terapi i lag med Gunn Marit Bergstrøm i 2007, og starta i desember 2016 Vossaklinikken i lag med fysioterapeutene Nick S. Gregersen og Karianne M. Seim.

Ho er i dag innehavar av Vossaklinikken.

Samuel

Ingjerd Opheim 

Fysioterapeut

56 51 15 00 #2

ingjerd@vossaklinikken.no


Ingjerd er autorisert fysioterapeut og er utdanna ved Høgskulen i Bergen, uteksaminert i 2013. Ho har tidlegare arbeidd ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus og i Bergen kommune. Våren 2021 fullførde ho ei mastergrad i fysioterapi, med fordjupning i skadar og sjukdommar knytt til muskelskjelettsystemet. I masterforløpet tok ho også fordjupningsfag i smerte. Ingjerd er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund og fagpolitisk engasjert ved at ho i 6 år var styremedlem i Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi og Revmatologi. Ho har erfaring med behandling av nevrologiske lidingar, smerteproblematikk, plager knytta til stress, muskel-og skjelettplager, kvinnehelse og rehabilitering etter operasjonar. Ingjerd arbeider også med rehabilitering som fysioterapeut i Voss kommune. Ho har godkjent kurs i intramuskulær triggerpunktbehandling med nåler (IMS). Ingjerd er opptatt av ein aktiv og heilskapleg tilnærming med spesielt fokus på trening og øvelsar, men nyttar også manuelle teknikkar på benk. 

 


Sindre Haddeland 

Fysioterapeut

56 51 15 00 #3

sindre@vossaklinikken.no


Sindre er autorisert fysioterapeut og medlem av Norsk Fysioterapeutforbund. Han gjennomførte utdanninga si i Manchester i 2017, og har sidan då fått allsidig arbeidserfaring både i England og Norge. Dei siste åra har han jobba på nevrologisk avdeling i Molde og i Ullensvang kommune. Sindre er spesielt interessert i å hjelpe personer med sammensatte problemstillinger og starta hausten 2022 på masterutdanning med spesialisering innanfor psykomotorisk fysioterapi ved Høgskulen i Bergen. I tillegg har han brei erfaring innenfor behandling av muskel- og skjelettplager, stress relaterte plager, nevrologiske lidningar, idrettsskader og opptrening etter operasjon. Sindre er opptatt av å yta kunnskapsbasert fysioterapi og deltar regelmessig på kurs. Han har blant anna godkjente kurs i intramuskulær triggerpunktbehandling med nåler (IMS), sports massasje og idrettsmedisin trinn 1. Sindre nyttar forskjellige behandlingsteknikkar på benk, samtidig som han hjelper deg med å finne eigne verktøy til å håndtere problematikken din.

 

 

 


Ingvild

Filip Holm

Naprapat i turnus

56 51 15 00 #4

filip@vossaklinikken.no

Me ynskjer Filip Holm velkommen til klinikken.

Han er no ferdig med 4 år på Naprapathøgskulen, og har starta sitt turnusår hjå oss på klinikken no i sommar. Han skal kombinera jobben på Vossaklinikken med nokre dagar i veka på Ryggklinikken i Bergen. I tillegg til å vera utdanna naprapat, er han også utdanna personlig trenar, Filip har interesse for både langvarige smerter, og idrettsskader. Han har som mål å finne den beste planen for deg og dine individuelle behov. Ved å gjere ei grundig kartlegging av dine symptom og smerteproblem ynskjer han å hjelpe deg til mindre smerter, og auka funksjon.


Hilde Fenne  

Fysioterapeut

56 51 15 00  #5

hilde@vossaklinikken.no


Hilde er ferdig utdanna fysioterapeut, og har det siste året hatt turnusen sin i Voss Herad og på Voss Sjukehus.

Ho blir ein del av teamet vårt på Vossaklinikken frå septemper-23.

Med sin bakgrunn frå toppidretten(skiskyting) har ho alltid hatt stor interesse for kva ein må gjere for at kroppen skal fungere optimalt både til kvardag og til fest(les:fysisk aktivitet og trening)

No har ho utdanna seg slik at ho kan hjelpe andre med det same.

Hilde vil tilby individuelle behandlingar, og gruppetimar.


 


Samuel

Silje W. Haugan 

Psykomotorisk fysioterapeut

56 51 15 00 #6

silje@vossaklinikken.no

 

 

Silje er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og medlem av Norsk Fysioterapiforbund (MNFF). Ho fullførte bachelorutdanning i fysioterapi i 2006 og tok vidareutdanning i psykomotorisk fysioterapi i 2016/17. I 2019 fullførte ho master i psykisk helsearbeid. I tillegg er ho sertifisert fysiopilates- og medisinsk yogainstruktør. Silje har alltid hatt interesse for ei heilskapleg tilnærming til kroppslege plagar. Tidleg intervensjon og førebygging av psykiske vanskar gjennom å fremje tilgang til kroppslege ressursar og bevegelse, er noko Silje har eit stort engasjement for. Silje har over 10 års erfaring frå spesialisthelsetenesta og jobbar til vanleg ved Voss DPS.