Vossaklinikken
Naprapati

Naprapati

Behandling


Naprapati kan brukast ved muskel- og skjelettplager akutt, kronisk og førebyggande.

Ein naprapat leitar alltid etter underliggande årsak til smertene.

Pasienten si anamnese, undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlinga. Det blir lagt stor vekt på å analysere og førebygge underliggende årsaker.

Når årsaka til smertene er funne, blir det lagt opp til ei behandling som er tilrettelagt deg og dine plager.

Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetodar.

 

Det blei vedtatt i statsbudsjettet desember 2020 at naprapater skal få autorisasjon.

Me gledar oss over at politikarane ser behovet for å ivareta pasientens beste!